Tóm Tắt Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo Việt Nam

 1)   Đầu thế kỷ 16, năm 1533 dưới thời vua Lê Trang Tông có chỉ dụ cấm đạo Gia tô vì có một người Tây phương tên là Inêkhu vào đường biển giảng đạo ở Thái Bình.

2)   Khi đó Việt Nam đang trong thời kỳ Nam Bắc phân tranh, cha Gaspar của dòng Đaminh đến giảng đạo tại Hà Tiên. Năm 1580, cha Luis de Fonseca và Gregoir de la Motte cùng dòng đặt chân đến Quảng Nam. Năm 1583, các cha dòng Phanxicô từ Phi Luật Tân đến truyền giáo ở Bắc Việt. Năm 1615, cha Alexandre de Rhodes (Đắc Lộ) dòng Tên cùng với 3 thầy trợ sĩ đặt chân đến Cửa Hàn, Quảng Nam. Tại Bắc hà, Giáo hội có hơn 7000 tín hữu; tại Nam hà với cha Đắc Lộ có 50000 giáo dân.

3)   Năm 1659, Đức Giáo hoàng Alexanđrô VII thiết lập giáo phận Đàng Trong (Nam hà) và giáo phận Đàng Ngòai (Bắc hà) và trao cho hai Đức cha Francois Pallu và Lambert de la Motte. Hai vị vào Việt Nam và tổ chức các cơ sở như chủng viện, tổ chức “thầy giảng”, và dòng Mến Thánh Giá.

4)   Trong vòng 50 năm, từ 1600-1650, các vị thừa sai đã làm cho 408,000 người trở lại, trong số có 308,000 người ở Bắc việt và 50,000 người ở Trung và Nam việt.

5)   Giáo hội Việt Nam bị bách hại nhiều lần. Kể từ năm 1627, sắc chỉ thứ nhất do Chúa Trịnh ban hành cấm đạo đến triều đại Tự Đức, tổng cộng có 53 sắc chỉ. Vua Minh Mạng (1820-1840) ra 7 sắc chỉ cấm đạo và được mệnh danh là Neron của Việt Nam.

6)   Có 30,000 tín hữu hy sinh vì Đức Tin dưới thời chúa Trịnh đàng ngòai và chúa Nguyễn và nhà Tây Sơn đàng trong. Có 40,000 tín hữu anh dũng dưới thời Minh Mạng (1420-1440), Thiệu Trị (1841-1847) và Tự Đức (1848-1883). Thời Văn Thân (1885-1886) khiến 60,000 công giáo bị sát hại.

7)   Đức Mẹ hiện ra tại La Vang (Quảng Trị) năm 1798 để an ủi giáo dân đang ẩn trốn trong rừng sâu. Năm 1885, ở Trà Kiệu (Quảng Nam) giáo dân trong nhà thờ bị quân Cần Vương bao vây trong 21 ngày được Đức Mẹ hiện ra đỡ đạn trên tháp nhà thờ.

8)   Ngày 19/6/1988, Đức Gioan Phaolô II tuyên phong 117 vị thánh tử đạo Việt Nam đại diện cho 120,000 người Công giáo đã bỏ mình tại VN.

9)   Ngày 5/3/2000, Đức Gioan Phaolô II tuyên phong Thầy giảng Anrê Phú Yên lên hàng Chân phước và được xem là vị tử đạo đầu tiên của VN.

10)                   Ngày 24/11/1960, hàng giáo phẩm VN được thành lập gồm 3 giáo tỉnh Huế, Sàigòn, Hà Nội. Hiện nay, Giáo hội VN gồm 26 giáo phận thuộc 3 giáo tỉnh vừa nói.

Tính đến ngày 13/10/2017, Giáo hội Việt Nam có 26 giáo phận, 121 giám mục được thụ phong từ trước đến giờ (trong và ngoài nước). Theo báo cáo của các giáo phận tính đến ngày 31/12/2016, Giáo hội Việt Nam có 5.482 linh mục, 25.034 tu sĩ nam nữ và 6.812.954 tín hữu Công giáo (chiếm tỉ lệ 7% dân số Việt Nam).

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com