Hôn Phối: Tìm Hiểu Về Phép Chuẩn & Phép Giao

1. Phép Chuẩn là gì? Phép chuẩn hay miễn chuẩn là sự nới lỏng một luật thuần túy Giáo Hội trong một trường hợp đặc biệt, được ban do những người có thẩm quyền trong Giáo Hội (x. Giáo Luật điều 85). Như vậy có nghĩa rằng nếu có một luật buộc do Giáo Hội ban hành mà luật ấy trong hoàn cảnh đặc biệt nào đó trở nên nặng nề cho tín hữu thì có thể xin miễn chuẩn với những người có thẩm quyền như đức giám mục giáo phận, cha tổng đại diện…

Trong hôn nhân có nhiều trường hợp cần miễn chuẩn như khác đạo, chưa đủ tuổi kết hôn, họ máu hàng ngang bậc 3 và 4, lời khấn trọn đời, họ kết bạn…, miễn chuẩn thể thức Giáo Luật.

Những ngăn trở theo luật Chúa hoặc luật tự nhiên thì không chuẩn được thí dụ như bất lực, họ máu hàng dọc…

Vậy phép chuẩn là việc thẩm quyền của Giáo Hội cho phép trong trường hợp đặc biệt khỏi phải tuân giữ các điều luật buộc.

Thí dụ như hai bên kết hôn mà một bên có đạo còn bên kia chưa rửa tội thì hôn nhân sẽ không thành theo Giáo Luật điều 1086 §1: Hôn nhân giữa một người đã được rửa tội trong Giáo Hội Công giáo hoặc đã được nhận vào Giáo Hội ấy với một người không được rửa tội thì bất thành.

Nếu xin được phép chuẩn khác đạo thì họ sẽ kết hôn thành sự nghĩa là nên vợ chồng thật sự trước mặt Chúa và Giáo Hội. Có phép chuẩn rồi thì hai người mới tiến hành nghi thức kết hôn.

Xưa nay người ta vẫn dùng từ phép chuẩn để nói về phép chuẩn khác đạo nên lầm tưởng phép chuẩn là hôn phối chứ thực ra phép chuẩn chỉ là sự miễn chuẩn để có thể kết hôn thành sự. Sau đó họ phải cử hành Nghi thức Hôn Phối như đã được quy định. Vậy phép chuẩn không phải là phép hôn phối.

2. Phép giao là gì? Đó là nghi thức cử hành hôn phối ngoài Thánh lễ. Nếu nghi thức được cử hành trong Thánh lễ Hôn Phối người ta gọi là phép cưới hay lễ cưới. Đây chỉ là cách phân biệt của người Việt Nam thôi chứ ở các nước khác không phân biệt phép giao hay phép cưới.

Kết hôn ngoài Thánh lễ thường xảy ra khi hôn nhân được tiến hành cho hai người đã lớn tuổi hoặc họ tái hôn khi người phối ngẫu đã qua đời để tránh sự dị nghị, hoặc cho đôi hôn nhân khác đạo mà có một bên không rửa tội.

Cũng cần lưu ý rằng hôn phối của một người Công giáo và một người không rửa tội thường cử hành ngoài Thánh lễ và dù được cử hành trong nhà thờ thì hôn nhân của họ vẫn là hôn nhân tự nhiên. Còn nếu người chưa rửa tội học đạo để trở thành người Công giáo thì hôn phối tự nhiên của họ được Chúa Giêsu nâng lên hàng bí tích mà không phải làm lại phép hôn phối nào cả (x. Giáo Luật 1055 §1).

Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, DCCT

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com