Chứng Tá Tín Hữu về Hôn Nhân

Tổng Giám Mục Joseph E. Kurtz, Giám mục Richard J. Malone và Tổng Giám mục Thomas G. Wenski

(Trên trang blog của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ hôm thứ Sáu ngày 5/8/2016 có đăng một tuyên bố của Đức Cha Chủ tịch cùng hai vị giám mục chủ tịch hai ủy ban của Hội đồng Giám mục, có tựa đề “Chứng Tá Tín Hữu Về Hôn Nhân” như là một phản ứng đối với việc Phó Tổng thống Joe Biden làm chủ sự đám cưới đồng tính của 2 nhân viên làm việc trong Tòa Bạch Ốc tại tư gia của ông hôm 2/8/2016. Ông Biden là một người Công giáo.)

Các câu hỏi xoay quanh vấn đề hôn nhân và tình dục của con người đã được cảm nhận một cách sâu sắc nơi các gia đình cũng như các cộng đồng chúng ta. Chúng ta cùng hưởng ứng lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô trong việc khẳng định phẩm giá bất khả xâm phạm của tất cả mọi người và vai trò quan trọng của Giáo Hội trong việc đồng hành với những người đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Khi làm như vậy, chúng ta sẽ cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô dấn thân trong việc giữ gìn phẩm giá cũng như ý nghĩa của định chế hôn nhân đó chính là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ. Hai sợi chỉ của phẩm giá con người cũng như phẩm giá của hôn nhân và gia đình sẽ liên kết với nhau. Khi một trong hai sợi chỉ ấy tách rời nhau, toàn bộ khối liên kết của tấm vải ấy cũng sẽ bị tháo rời nhau.

Khi một chính trị gia Công Giáo nổi tiếng công khai và tự nguyện hiện diện trong một buổi lễ long trọng cử hành nghi thức công nhận mối quan hệ của hai người đồng giới, dường như những giáo huấn của Giáo hội Công giáo về hôn nhân cũng như các nghĩa vụ luân lý tương ứng của người Công giáo trở nên lụn bại. Điều chúng ta hướng đến đó là việc phản đối thay vì chúng ta ở trong trạng thái trung lập hay đồng lõa với những điều trái với chân lý.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã rất rõ ràng trong việc khẳng định chân lý cũng như những giáo huấn của Giáo Hội Công giáo rằng mối quan hệ đồng giới không thể được coi là “trong bất kỳ cách nào tương tự hoặc thậm chí từ xa tương tự như kế hoạch của Thiên Chúa về định chế hôn nhân và gia đình” (1) Những luật mà xác định lại định chế hôn nhân để phủ nhận ý nghĩa cơ bản của nó là những luật mà người Công giáo phải phản đối, kể cả việc thi hành sau khi những luật này được thông qua (2) Những hành động làm chứng như vậy luôn luôn là vì công ích chung.

Trong chuyến viếng thăm đáng chú ý của Đức Thánh Cha Phanxicô tới đất nước chúng ta hồi năm ngoái, Ngài đã nhắc nhở chúng ta rằng tất cả các chính trị gia “được mời gọi là để bảo vệ và giữ gìn phẩm giá của tất cả các đồng bào qua việc theo đuổi không mệt mỏi những đòi hỏi của công ích, vì đây chính là mục đích chính của tất cả những người làm chính trị” (3) Các chính trị gia Công giáo nói riêng được mời gọi để dấn thân cho “một cam kết anh hùng” nhân danh công ích và để “nhận ra trách nhiệm nặng nề của họ trong xã hội để ủng hộ cho những luật pháp được hướng bởi những giá trị cơ bản của con người và phản đối những luật pháp và chính sách vi phạm công ích chung” (4).

Việc làm chứng của những người Kitô hữu có thể sẽ gặp nhiều thách đố – và những thách đố này sẽ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết trong những năm tới – nhưng đó cũng chính là niềm vui và trách nhiệm của tất cả những người Công giáo, đặc biệt là những người đã chấp nhận vị trí lãnh đạo và phục vụ cộng đồng.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo Công giáo chúng ta nơi đời sống cộng đồng để họ có thể thực hiện đầy đủ các trách nhiệm đã được giao phó cho họ với ân sủng và lòng can đảm và để họ có thể trở nên những nhân chứng trung thành đem lại ánh sáng cần thiết cho thế giới. Và nguyện xin cho tất cả mọi người người Công Giáo chúng ta biết giúp đỡ lẫn nhau để có thể trở nên những chứng nhân trung thành và hân hoan ở bất cứ môi trường nào mà chúng ta được mời gọi.

Đức Cha Joseph E. Kurtz, Tổng Giám Mục Địa phận Louisville, Kentucky -Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ; Đức Cha Richard J. Malone, Giám Mục Địa phận Buffalo, New York – Chủ tịch Uỷ Ban Giáo Dân, Hôn Nhân và Đời Sống Gia Đình và Giới Trẻ thuộc Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ; và Đức Cha Thomas G. Wenski, Tổng Giám mục Địa phận Miami – Chủ tịch Uỷ ban Công lý Hoà Bình Quốc tế và Phát triển con người thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ.

------------------- 

(1)    (1) Tông Huấn Amoris Laetitia (2016), số 251.

(2)    (2) Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, Thách đố đào tạo lương tâm về quyền công dân của người tín hữu (2015), số 23; Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin, Xem xét về việc đề xuất công nhận pháp lý đối với Cộng đồng những người đồng tính (2003), số 5.

(3)    (3) Bài phát biểu trước Quốc hội, ngày 24/9/2015.

(4)    (4)Quyền Công dân của các tín hữu, số 39.

 

 

FAITHFUL WITNESS TO MARRIAGE

By Archbishop Joseph E. Kurtz, Bishop Richard J. Malone and Archbishop Thomas G. Wenski

(On Friday, August 5, 2016, the Conference of Catholic Bishops Blog (USCCBlog) presented the statement entitled “Faithful Witness to Marriage” by the USCCB president joined by two USCCB committee chairman, as a response to the Vice President Joe Biden’s act of officiating a homosexual wedding of two White House employees in his residence on August 2, 2016. Mr. Biden is a baptized Catholic.)

Questions revolving around marriage and human sexuality are deeply felt in our homes and communities. We join with our Holy Father Pope Francis in affirming the inviolable dignity of all people and the Church’s important role in accompanying all those in need. In doing so, we also stand with Pope Francis in preserving the dignity and meaning of marriage as the union of a man and a woman. The two strands of the dignity of the person and the dignity of marriage and the family are interwoven. To pull apart one is to unravel the whole fabric.

When a prominent Catholic politician publicly and voluntarily officiates at a ceremony to solemnize the relationship of two people of the same-sex, confusion arises regarding Catholic teaching on marriage and the corresponding moral obligations of Catholics. What we see is a counter witness, instead of a faithful one founded in the truth.

Pope Francis has been very clear in affirming the truth and constant teaching of the Church that same-sex relationships cannot be considered “in any way similar or even remotely analogous to God’s plan for marriage and family.” (1) Laws that redefine marriage to deny its essential meaning are among those that Catholics must oppose, including in their application after they are passed. (2) Such witness is always for the sake of the common good.

During our Holy Father’s remarkable visit to us last year, he reminded us that all politicians “are called to defend and preserve the dignity of [their] fellow citizens in the tireless and demanding pursuit of the common good, for this is the chief aim of all politics.” (3) Catholic politicians in particular are called to “a heroic commitment” on behalf of the common good and to “recognize their grave responsibility in society to support laws shaped by these fundamental human values and oppose laws and policies that violate [them].” (4)

Faithful witness can be challenging—and it will only grow more challenging in the years to come—but it is also the joy and responsibility of all Catholics, especially those who have embraced positions of leadership and public service.

Let us pray for our Catholic leaders in public life, that they may fulfill the responsibilities entrusted to them with grace and courage and offer a faithful witness that will bring much needed light to the world. And may all of us as Catholics help each other be faithful and joyful witnesses wherever we are called.

Archbishop Joseph E. Kurtz of Louisville, Kentucky, is president of the U.S. Conference of Catholic Bishops; Bishop Richard J. Malone of Buffalo, New York, is chairman of the USCCB Committee on Laity, Marriage, Family Life and Youth; and Archbishop Thomas G. Wenski of Miami, is chairman of the USCCB Committee on Domestic Justice and Human Development. 

-----------

(1) Amoris Laetitia (2016), no. 251.

(2) USCCB, Forming Consciences for Faithful Citizenship (2015), no. 23; Congregation for the Doctrine of the Faith, Considerations Regarding Proposals to Give Legal Recognition to Unions between Homosexual Persons (2003), no. 5 

(3) Address to Congress, September 24, 2015. 

(4) Faithful Citizenship, no. 39.

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com