Liên Lạc

 
V  Lm. Phaolô Nguyễn Tất Hải,  DCCT (Chính Xứ)
V  Phó tế Vincent Đàm Hữu Thư
    Văn Phòng giáo xứ:  972-414-7073     dmhcggarland@gmail.com
V

Hội Đồng Mục Vụ (2015-2018)

    Ông Trần A. Kim
(214) 606-1956 - kimphi614@gmail.com
 
V

Hội Đồng Tài Chánh

  Ông Phạm Hữu Tuấn
(972) 675-1869 - tphamtx1@yahoo.com
 
V

Ban Điều Hành

  Ông Nguyễn Ngọc Chính
(214) 924-8359  - 
nguyenchinhvpgx@gmail.com
 
 

 Ban Bảo Trì

   Ông Nguyễn Minh Hùng
 (214) 244-1814
 
V

Khối Phụng Vụ

  Ông Nguyễn Hữu Đào
(972) 276-9879
 
  Ban Thừa Tác Vụ Rước Lễ
  Ông Thomas Nguyễn Văn Thông
(972) 977-5037
 
  Ban Thừa Tác Vụ Sách Thánh
  Ông Nguyễn Anh Linh
(214) 454-1753
 
  Ban Giúp Lễ
 

Justin Nguyễn

(469)-579-9271 - Text Message Only

 
  Ca Đoàn Thánh Linh
  Anh Hoàng Viết Hùng
(214) 289-9581 - hungdallas@gmail.com
 
  Ca Đoàn Trinh Vương
  Anh Lê Đình Hùng
(972) 496-2789
 
  Ca Đoàn Augustine
  Anh Phạm Hồng Phúc
(971) 227-6235
 
  Ca Đoàn Fiat
  Cô Phạm Đinh Vân
(214) 642-4351
 
  Ca Đoàn Thiếu Nhi Emmanuel
  Cô Hoàng Khả Mi
(214) 207-8548
 
  Ca Đoàn John Vianney
  Cô Đỗ Phi 
(469) 583-2788
 
V

Khối Hôn Nhân Gia Đình

 
  Ban Giáo Lý Dự Tòng
  Thày Đàm Hữu Thư
(972) 523-0037
 
  Ban Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân
  Ông Lê Văn Tới
972-422-0331
 
  CT Thăng Tiến Hôn Nhân 
  Anh Nguyễn Lý
(469) 328-4702
 
  Đại Diện Tòa Án Hôn Phối
  Ông Lê Văn Tới
(972) 422-0331
V

Khối Giáo Dục

 
  Ban Giáo Lý
 

Phó tế Joachim Pio Nguyễn Duy Lộc, C.Ss.R. 
(832) 867-5741 - locnguyencssr@yahoo.com

 
  Ban Việt Ngữ
  Ông Lê Thanh
(972) 530-0270 - tom-lee480@yahoo.com
 
  Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể
  Anh Phạm Tường Long
(469) 835-7345 - tuong_long85@yahoo.com
 
  Hội Phụ Huynh Học Sinh
  Anh Dương Khiêm - kduong99@gmail.com
(469) 328-0735
 

V

Khối Thể Thao

  Anh Đinh Văn Chương
(214) 684-3120
 
V

Nhà Bình An

  Cô Võ Thị Ngọc Liêm
(972) 234-0565
 
V

Hội Đoàn

 
  Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
 

Ông Phạm Đức Lâm
(214) 549-0897

 
  Đoàn Liên Minh Thánh Tâm
  Ông Phaolô Đoàn Xuân Định
(214) 514-8551
 
  Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
  Bà Vũ Thị Sen
(310) 598-8302
 
  Hội Đạo Binh Đức Mẹ
  Ông Vũ Tiến Công
(972) 479-5562
 
   
   
 
  Đoàn Thanh Niên Công Giáo
 

Anh Phạm Khắc Nghị 

nghiv2005@yahoo.com
(603) 858-2474

 
  Ban Trật Tự
 

Anh Nguyễn Thi 

thinguyenbtt@gmail.com
(469) 235-9064

 
  Nhóm Nguồn Sống
  Anh Nguyễn Trí
(214) 406-3475
 
  Nhóm Việt Fides
  Cô Nguyễn Kim 
(972) 754-2120 
 
  Mục Vụ Giới Trẻ
  Cô Kim-Anh Đỗ 
(469) 396-8843
 
  Nhóm Bác ái
  Cô Trịnh Diễm Phước
(972) 489-1171
 
  Hội Quán Giáo Xứ
  Anh Nguyễn Tiến Đạt
(214) 773-7865
V

Các Giáo Khu

  Xin quí vị nhấn vào đây
(Giáo Khu của tôi?)
để tìm GK của mình.
 
  Giáo Khu 1
  Ông Nguyễn Văn Minh
(469) 314-6236
 
  Giáo Khu 2
  Ông Phạm Huy Thể
(214) 680-2432
 
  Giáo Khu 3
  Bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên
(469) 422-9197
 
  Giáo Khu 4
  Ông Nguyễn Bình
(469) 878-0510
 
  Giáo Khu 5
  Ông Ngô Suốt
(972) 644-5790
 
  Giáo Khu 6
  Bà Nguyễn Ngọc Thúy
(214) 478-7575
 
  Giáo Khu 7
  Ông Đào Anh
(214) 548-3294
 
  Giáo Khu 8
  Ông Nguyễn T. Trung
(469) 734-0057
 
  Giáo Khu 9
  Chị Ngô Hoàng Chi
(972) 693-8649
 
  Giáo Khu 10
  Ông Phạm Văn Địa
(469) 288-2310
 
  Giáo Khu 11
  Ông Lê Tấn Dũng
(972) 384-0366
 
  Giáo Khu 12
  Ông Nguyễn Kỳ Sơn
(972) 679-7339

 

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com